Oznakowanie poziome hal fabrycznych – korzyści dla pracowników i pracodawców

Oznakowanie poziome hal fabrycznych – korzyści dla pracowników i pracodawców

industry-1801661_960_720Powierzchnie magazynów oraz hal fabrycznych to nierzadko przestrzenie tak bardzo obszerne, że zagospodarowanie ich stanowi nie lada wyzwanie dla wielu przedsiębiorców. Czy warto głębiej zastanowić się nad sposobem wykorzystania dostępnej powierzchni naszych hal?

Sposób zagospodarowania przestrzeni magazynów i hal fabrycznych to zagadnienie wielowymiarowe. Niejednokrotnie posiada ono znaczący wpływ na efektywne funkcjonowanie całego przedsiębiorstwa. Oznacza to, iż odpowiednio podjęte działania zmierzające ku skutecznemu wykorzystaniu dostępnej powierzchni mogą nie tylko polepszyć jakość pracy, ale rozwiązać również liczne problemy danego przedsiębiorstwa. Od czego jednak zacząć?

Podstawowym oraz niezwykle istotnym elementem zasadniczo wpływającym na bezpieczeństwo pracy w magazynach i halach fabrycznych jest oznakowanie poziome. Oznakowanie to stworzone zostało głównie z myślą o zmniejszeniu ilości wypadków pracowników spowodowanych złymi rozwiązaniami logistycznymi. Mniejsza ilość wypadków oznacza nie tylko bezpieczeństwo, higienę i komfort miejsca pracy dla osób zatrudnionych, ale także eliminację wszelkich przerw w produkcji dla pracodawców. Zatem powiedzieć można, iż oznakowanie przestrzeni magazynów i hal to istotny czynnik wpływający nie tylko na bezpieczeństwo, ale również na efektywną organizację wszystkich wykonywanych przez pracowników działań. Dzięki dostępnemu, szerokiemu wachlarzowi możliwości każda, nawet najbardziej wymagająca powierzchnia znajdzie odpowiednie i dostosowane indywidualne do swojej specyfiki oznakowanie. Oznakowanie poziome magazynów i hal fabrycznych jest szczególnie istotnym elementem przestrzeni, po których poruszają się nie tylko ludzie, ale także sprzęt ciężki. Zastosowanie poszczególnych elementów graficznych określający miejsce oraz sposób ruchu zarówno maszyn, jak i pieszych z pewnością usprawni komunikację związaną z różnorodnymi czynnościami wykonywanymi przez pracowników. Ponadto znacząco poprawi się także bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu na terenie całego przedsiębiorstwa. Niemniej istotne jest również oznakowanie miejsc pracy i obszarów pracujących. Tego typu rozwiązanie wprowadzi nie tylko porządek i ład, ale zapewni także komfort pracownikom poszczególnych sekcji. Warte wyróżnienia są również miejsca paletowe, wszelkie kontenery i kosze, szczególnie ze względu na konieczność przestrzegania podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Ważnym elementem wchodzącym w skład oznakowania poziomego jest także oznaczenie dróg ewakuacyjnych, które bez wątpienia jest pierwszorzędnym elementem decydującym o bezpieczeństwie pracowników. Do oznakowania wszelkich elementów przestrzeni wykorzystane mogą być między innymi linie, pasy, ciągi komunikacyjne, ciągi komunikacji pieszej, strzałki kierunkowe, ciągi komunikacyjne dla wózków widłowych, drogi transportowe czy piktogramy informacyjne.

Bezpieczeństwo i higiena pracy to podstawa, która gwarantowana powinna być każdemu pracownikowi. Zaś podniesienie jakości i wydajności pracy z pewnością stanowi zasadniczy cel, do którego dąży każdy pracodawca. Dlatego też warto zastanowić się nad oznakowaniem poziomym naszej hali i magazynów, które przyniesie korzyści zarówno pracownikom, jak i pracodawcom.

Dodaj komentarz