Aby jednak efekt finalny spełnił oczekiwania – pod blachę potrzebna jest odpowiednio przygotowana powierzchnia. Powinna ona zapewniać zarówno wyg...