Cegłą nazywamy materiał budowlany najczęściej przyjmujący kształt prostopadłościanu. Czasami zdarzają się cegły o innych kształtach, jak na przyk...